SR Group er basert på de enkle prinsipper om å være fleksibel, rask og kunnskapsrik. En av våre sterkeste kjennetegn er evnen til å raskt iverksette enhver operasjon. Vi har en umiddelbar responstid og tilgjengelighet av dedikert personell 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Vi vet at tilgjengelighet er et kritisk element for at bedrifter skal beholde sin konkurranseevne i dagens marked. Derfor har vi gjort det billig å operere tilgjengelig! 

Logistikk for Olje og gassindustrien - slik det bør være!

  • Dieseltillegget litt ned i oktober

    Drivstoffindeksen har en nedgang på 5,2 poeng i juli og det medfører en reduksjon av vårt variable dieseltillegg fra 9,3 % til 4,8 % for oktober. BAF/Seca for båtfrakt opprettholdes på 31,5 % - forårsaket av vedvarende press på råoljeprisen.

     

SR Group i partnerskap med Lubbers Logistics BV

Etter flere års samarbeid inngår SR Group en partnerskapsavtale med Lubbers Logistics BV og formaliserer dermed samarbeidet om å utvikle gode transportløsninger på veg i Europa til beste for både eksisterende og nye kunder. 

 

 

 

 

SR Group ønsker alle en riktig god sommer!

Sommeren står for døren, en travel tid for oss - på tross av ferieavvikling og færre å dele på. 

Vi ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

 

 

Viktig informasjon - Pakking av gods som bookes med flyfrakt

Avsendere som ikke holder status ”Godkjent avsender” av Luftfartstilsynets er underlagt sikkerhetskontroll på norske flyplasser. Skjerpede sikkerhetsrtiner stiller strengere krav.

SR Group har kjøpt Turlid Transport

SR Group AS kjøper Turlid Transport og styrker med dette oppkjøpet transportaktiviteten  innenlands.

Turlid transport AS ble etablert i 1952 og har i dag 10 ansatte. Transportaktiviteten samordnes med SR Group sin eksisterende aktivitet på Ål og vil bli et godt supplement til denne aktiviteten.

Nye flyfraktruter fra Stavanger

Fra 8. november vil Lufthansa tilby en ukentlig fraktcharter fra Stavanger, via Frankfurt til Houston, mens Qatar Airways starter med en ukentlig flyging til Doha 3. november. Dermed blir Stavanger Lufthavn fraktstasjon i to store nettverk med gode forbindelser globalt.

 

SR Group innfører "Safety tax"

Kravene til HMS, kvalitet og sikkerhet øker kraftig, noe vi i SR Group synes er svært positivt. Imidlertid påfører det oss som transportør økte kostnader både direkte og indirekte. Vi ser oss derfor nødt til å videreføre noe av denne kostnaden til våre kunder.

Next Page >>